NNecessity Foundation


Deze foundation is gebouwd op het programma ‘Triple one’. Dit houdt in dat 1% van onze winst, 1% van de tijd van onze personeel en 1% van onze producten worden ingezet voor sociaal maatschappelijke projecten met een duurzaam karakter.

NNecessity Foundation
Fostered by
NNextGroup